SystemLink AS og Erøy Regnskap AS har innledet samarbeid i forhold til å serve våre kunder.

Erøy Regnskap AS har flere års erfaring innen Xledger, og har nærmere 30 ansatte som er godt utdannet innen programvaren som brukes av regnskapsføreren og kundene.

Regnskapsbransjen er i stor endring, og vi ønsker å være med på dette. For at vi skal kunne få effekten av dette, var det viktig for oss å ha en samarbeidspartner innen regnskap som både har kapasitet, kunnskap og erfaring.

SystemLink skal være en partner som sammenfatter behovet for kundene innen forretningsmessig drift. Vi vil fremover introdusere dere for flere av våre samarbeidspartnere.

Klikk her for mer informasjon: http://eroy-regnskap.no/

eroy-logo